DASAN MEDICHEM CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 238 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 238 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Pretension Plus 80/12.5mg

Pretension Plus 80/12.5mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ánh Sáng Châu Á - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18738-15

M-Cobal 500mcg

M-Cobal 500mcg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dong Wha Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6115-08

Glizym-M

Glizym-M
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: The IBN Sina Pharmaceutical Industry Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7144-08

Multican-F Soft Capsule

Multican-F Soft Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 15vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Su Heung Capsule Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7139-08

Pretension Plus 40/12.5mg

Pretension Plus 40/12.5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ánh Sáng Châu Á - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18737-15

Circulan

Circulan
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dong-A Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6116-08

Accent Capsules 10mg

Accent Capsules 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Macter International (Pvt) Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5331-10

Amapileo Tab

Amapileo Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Young Poong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9642-10

Araclof Tablet

Araclof Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gracure Pharmaceuticals Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9633-10

Axore Tablets

Axore Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên
Nhà sản xuất: Gracure Pharmaceuticals Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9634-10

Eritina

Eritina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-1000 IU
Quy cách đóng gói: Hộp 10 syringes đón sẵn x 0,5ml
Nhà sản xuất: Dong-A Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2298-06

Eritina

Eritina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-2000 IU
Quy cách đóng gói: Hộp 10 syringes đón sẵn x 0,5ml
Nhà sản xuất: Dong-A Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2299-06

Eritina

Eritina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-2000 IU
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 1ml
Nhà sản xuất: Dong-A Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2300-06

Eritina

Eritina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-4000 UI
Quy cách đóng gói: Hộp 10 syringes đón sẵn x 0,4ml
Nhà sản xuất: Dong-A Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2301-06

Eritina

Eritina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-4000 UI
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 1ml
Nhà sản xuất: Dong-A Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2302-06

Trang 1 /16
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn