CÔNG TY TNHH XUÂN DƯỢC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Cifzy

Cifzy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Marksman Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuân Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0287-06

Cloplat

Cloplat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PSA International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuân Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5279-10

Mobigesic 15

Mobigesic 15 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-15mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Emcee Pharm (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuân Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0284-06

Mobigesic 7,5

Mobigesic 7,5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-7,5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Emcee Pharm (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuân Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0285-06

Zephrex

Zephrex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml, 100ml
Nhà sản xuất: Emcee Pharm (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuân Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0286-06

Pantopep-Dol

Pantopep-Dol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Zim Laboratories Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuân Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12241-11

Rucefdol 250

Rucefdol 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 vỉ x 10 viên; 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Zim Laboratories Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuân Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12242-11

Leadercef

Leadercef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Neon Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuân Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8134-09

Rucefdol 750

Rucefdol 750 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: PSA International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuân Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7910-09

Taxirid

Taxirid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: PSA International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuân Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7911-09

Zimexef-200

Zimexef-200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PSA International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuân Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8135-09

Lamijas

Lamijas - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Sai Mirra Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Xuân Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7094-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn