CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 105 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 105 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Hamega

Hamega - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 ml, 125 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33931-19

Hoạt huyết dưỡng não Nam dược

Hoạt huyết dưỡng não Nam dược - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33227-19

Nam dược dưỡng tâm ích trí

Nam dược dưỡng tâm ích trí - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33932-19

Nam dược hoạt huyết dưỡng não 80

Nam dược hoạt huyết dưỡng não 80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33228-19

Thăng áp Nam Dược

Thăng áp Nam Dược - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33229-19

Thông xoang Nam Dược

Thông xoang Nam Dược - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33106-19

Bổ phế Nam Dược

Bổ phế Nam Dược - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml; 125ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32431-19

Thuốc ho Nam Dược

Thuốc ho Nam Dược
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 ml; Hộp 1 lọ 100 ml; Hộp 1 lọ 125 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31412-18

Hamega

Hamega
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31411-18

Bổ gan Nam Dược

Bổ gan Nam Dược - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30861-18

Bổ tỳ Nam Dược

Bổ tỳ Nam Dược
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 ml; Hộp 1 lọ 125 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30862-18

Bổ phế chỉ khái lộ

Bổ phế chỉ khái lộ
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100ml, 125ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V548-H12-10

Cao xoa Bách xà

Cao xoa Bách xà
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 12g, 20g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22371-15

Bổ huyết ích não

Bổ huyết ích não - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29530-18

Nam dược đại bổ

Nam dược đại bổ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nam Dược - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30138-18

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn