CÔNG TY TNHH KINH DOANH DƯỢC PHẨM PHÚC NGHI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Dynapar EC

Dynapar EC
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột-50mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Troikaa Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kinh doanh Dược phẩm Phúc Nghi - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

Melamno Tablet

Melamno Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ Alu/Alu x 10 viên
Nhà sản xuất: AMN Life Science Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kinh doanh Dược phẩm Phúc Nghi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9582-10

Dynapar SR

Dynapar SR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phónh thích chậm-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Troikaa Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kinh doanh Dược phẩm Phúc Nghi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2852-07

Sagacef 100

Sagacef 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Saga Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kinh doanh Dược phẩm Phúc Nghi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2847-07

Sagacef 100 DT

Sagacef 100 DT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Saga Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kinh doanh Dược phẩm Phúc Nghi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2848-07

Sagacef 200

Sagacef 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Saga Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kinh doanh Dược phẩm Phúc Nghi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2849-07

Sagacid 40

Sagacid 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim tan trong ruột-40mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Saga Laboratories - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kinh doanh Dược phẩm Phúc Nghi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2850-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn