CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TOÀN CHÂN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 36 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 36 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Lercatop 10mg

Lercatop 10mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Balkanpharma Holding AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20717-17

Gatfatit

Gatfatit
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: ACME Formulation (P) Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13609-11

Pawentik

Pawentik - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: ACME Formulation (P) Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21785-19

Gatfatit

Gatfatit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim-10mg Atorvastatin
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1210-06

Newtop

Newtop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn hợp dịch uống-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2217-06

Newtop 100

Newtop 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1705-06

Newtop 200

Newtop 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1209-06

Oxefam 250

Oxefam 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1706-06

Oxefam 500

Oxefam 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1707-06

Pawentik

Pawentik - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1211-06

Selbako

Selbako - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-100mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1212-06

Soft Joint

Soft Joint - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1708-06

Suhacom

Suhacom - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 7 hộp nhỏ x 1 vỉ chứa 2 viên mỗi loại
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1709-06

Topdinir

Topdinir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-300mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1710-06

Topsukan

Topsukan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-80mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Meditech Korea Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0814-06

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn