ARISTO PHARMA., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 36 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 36 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Rabaris Tablet

Rabaris Tablet
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp có 5 túi nhôm gồm 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17641-14

Methylcobalamin injection 500mcg

Methylcobalamin injection 500mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20651-17

Qure 500

Qure 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18741-15

Pantopro

Pantopro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp lớn gồm 10 hộp nhỏ, hộp nhỏ gồm 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18145-14

Zixtafy Injection

Zixtafy Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống 10ml nước pha tiêm
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17642-14

Emparis Injection

Emparis Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 ống dung môi chứa 5ml NaCl 0,9%
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16575-13

Proton-P Injection

Proton-P Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm + 1 ống dung môi pha tiêm NaCl 0,9% 10ml
Nhà sản xuất: Aristopharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16441-13

Thuốc tiêm Kfur 1,5g

Thuốc tiêm Kfur 1,5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1,5g
Nhà sản xuất: Aristo Laboratories Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16576-13

Aristo gaticin 200

Aristo gaticin 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8693-04

Aristo gaticin 400

Aristo gaticin 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8694-04

Cefuroxim

Cefuroxim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp lớn 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8048-04

Cefuroxim

Cefuroxim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp lớn 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8049-04

Chexid 30

Chexid 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8050-04

Fexofen-120

Fexofen-120 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-120mg
Quy cách đóng gói: Hộp lớn đựng 10 hộp nhỏ x 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0033-06

Fexofenadine hydrochloride Tablets 180mg

Fexofenadine hydrochloride Tablets 180mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp lớn 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aristo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9261-05

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn