CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 33 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 33 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tolbupas 0,5mg

Tolbupas 0,5mg
Dạng bào chế: Miếng dán ngoài da
Quy cách đóng gói: hộp chứa 350 miếng dán
Nhà sản xuất: Nipro Patch Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-647-12

Austretide

Austretide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Kyung Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9995-10

Meileo

Meileo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 10ml
Nhà sản xuất: Tedec-Meiji Farma, SA - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20711-17

Bacamp

Bacamp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Hanlim Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5179-10

Bổ trung ích khí

Bổ trung ích khí - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn x 8g hoàn mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0712-01

Cao ích mẫu

Cao ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0713-01

Cao xoa bóp bạch mã

Cao xoa bóp bạch mã - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20g cao xoa
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1157-02

Denlot

Denlot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 4ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0909-01

Hanyounggentizone

Hanyounggentizone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Hanyoung Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7092-02

Ho trẻ em

Ho trẻ em - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0910-01

Hoàn lục vị

Hoàn lục vị - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hộp nhỏ x 1 hoàn mềm 8g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0911-01

Hoàn quy tỳ

Hoàn quy tỳ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 10 hộp nhỏ x 1hoàn mềm 8g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1033-01

PMS-Fluoxetine cap 20mg

PMS-Fluoxetine cap 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang 20mg Fluoxetine
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2215-06

PMS-Simvastatin

PMS-Simvastatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-20mg
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2216-06

Trà linh chi

Trà linh chi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Trà tan
Quy cách đóng gói: Hộp 15 gói x 2g trà tan
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0714-01

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn