CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 33 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 33 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tolbupas 0,5mg

Tolbupas 0,5mg
Dạng bào chế: Miếng dán ngoài da
Quy cách đóng gói: hộp chứa 350 miếng dán
Nhà sản xuất: Nipro Patch Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-647-12

Austretide

Austretide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Kyung Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9995-10

Meileo

Meileo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 10ml
Nhà sản xuất: Tedec-Meiji Farma, SA - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20711-17

Ampi-Sul for Inj 1.5g

Ampi-Sul for Inj 1.5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước pha tiêm 4ml, Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Penmix Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10093-10

Geopanto

Geopanto - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm; Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Hanlim Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10092-10

PMS-Gemfibrozil

PMS-Gemfibrozil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-300mg
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2788-07

PMS-Metformin 500mg

PMS-Metformin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-500mg
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2789-07

PMS-Metformin 850mg

PMS-Metformin 850mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-850mg
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2790-07

Bacamp

Bacamp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Hanlim Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5179-10

Bổ trung ích khí

Bổ trung ích khí - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn x 8g hoàn mềm
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0712-01

Hanyounggentizone

Hanyounggentizone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Hanyoung Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7092-02

Hoàn lục vị

Hoàn lục vị - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hộp nhỏ x 1 hoàn mềm 8g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0911-01

PMS-Fluoxetine cap 20mg

PMS-Fluoxetine cap 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang 20mg Fluoxetine
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2215-06

PMS-Simvastatin

PMS-Simvastatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-20mg
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2216-06

Trà linh chi

Trà linh chi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Trà tan
Quy cách đóng gói: Hộp 15 gói x 2g trà tan
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0714-01

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn