CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 13 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 13 loại
Ecosip Emulsion Gel

Ecosip Emulsion Gel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương gel
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 45g
Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35643-22

Ecosip Cool "Sheng Chun"

Ecosip Cool "Sheng Chun"
Dạng bào chế: Cao dán
Quy cách đóng gói: Gói 5 miếng (10cm x 14cm)
Nhà sản xuất: Sheng Chun Tang Pharm Industrial Co - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7556-09

Medicifex

Medicifex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Aurochem Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22325-19

Piafager

Piafager - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Aurochem Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22326-19

Ariel Tdds

Ariel Tdds
Dạng bào chế: Cao dán
Quy cách đóng gói: Hộp 2 miếng
Nhà sản xuất: Caleb Pharma. Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16705-13

Ecosip Plaster “Sheng Chun”

Ecosip Plaster “Sheng Chun”
Dạng bào chế: Cao dán
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Sheng Chun Tang Pharm Industrial Co - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19095-15

Kem giảm đau Ecosip

Kem giảm đau Ecosip - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 45g
Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29462-18

Yaguchi

Yaguchi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao dán ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 20 túi nhôm, mỗi túi nhôm chứa 5 miếng dán (miếng dán 7,5 cm x 10cm)
Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30082-18

Cool-kid

Cool-kid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc dán dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Gói 2 miếng dán
Nhà sản xuất: Sinsin Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9559-10

Ecopas

Ecopas - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao dán
Quy cách đóng gói: Hộp 1 gói x 12 miếng
Nhà sản xuất: Sinsin Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5178-10

Dicopad 1%

Dicopad 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao dán
Quy cách đóng gói: Gói 2 miếng kích thước 100mm x 140mm
Nhà sản xuất: Caleb Pharma. Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7037-08

Ecosip Plaster "Sheng Chun"

Ecosip Plaster "Sheng Chun" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao dán
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng 7,5cm x 10cm
Nhà sản xuất: Sheng Chun Tang Pharm Industrial Co - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5992-08

Ecosip Ketaprofen

Ecosip Ketaprofen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao dán-30mg
Quy cách đóng gói: Gói 3 miếng
Nhà sản xuất: Sinsin Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-4284-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn