CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 45 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 45 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Gel dùng ngoài Mangizeni

Gel dùng ngoài Mangizeni
Dạng bào chế: Gel dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml; hộp 1 chai 120 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29461-18

Ketozar

Ketozar
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Agio Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 20179/QLD-KD

Supriclav 1000 Tablets

Supriclav 1000 Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21778-19

Supriclav 625 Tablets

Supriclav 625 Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Coral Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21779-19

Orgabact

Orgabact - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20973-18

Enorgapan

Enorgapan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20458-17

Niftclar DT-100

Niftclar DT-100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Precise Biopharma Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19609-16

Gofuzole

Gofuzole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Bharat Parenterals., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19443-15

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Shree Krishnakeshav Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16704-13

Glucose Intravenous Infusion 5.0%w/v

Glucose Intravenous Infusion 5.0%w/v - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml dung dịch
Nhà sản xuất: Shree Krishnakeshav Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16221-13

Sodium Chloride Intravenous infusion 0,9% w/v

Sodium Chloride Intravenous infusion 0,9% w/v - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml dung dịch
Nhà sản xuất: Shree Krishnakeshav Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16222-13

Supriclav

Supriclav - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1,2g
Nhà sản xuất: Astral Steritech Private Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17016-13

Zopetum

Zopetum - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 4,5g
Nhà sản xuất: Astral Steritech Private Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17017-13

Nitagol

Nitagol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Alembic Chemical Works Co., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9553-10

Zylyte 100 DT

Zylyte 100 DT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp to x 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 3 viên
Nhà sản xuất: FDC., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9554-10

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn