CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM TIẾN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Dactus

Dactus
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Remedica., Ltd - CH SÍP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21603-18

Benzosali

Benzosali - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn thuốc
Quy cách đóng gói: chai 30ml cồn thuốc
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0720-01

BSI

BSI - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn thuốc
Quy cách đóng gói: chai 30ml cồn thuốc
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0721-01

Cồn Iod 5%

Cồn Iod 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn thuốc
Quy cách đóng gói: chai 30ml cồn thuốc
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0719-01

Glycerin 60%

Glycerin 60% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng thụt hậu môn
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống X 3ml dung dịch dùng thụt hậu môn
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0722-01

Lưu huỳnh 10%

Lưu huỳnh 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: chai 30ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0723-01

Lưu huỳnh 10%

Lưu huỳnh 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: chai 8g thuốc mỡ
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0724-01

Xanh meThylen 1%

Xanh meThylen 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: chai 30ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0725-01

Fulspec 500

Fulspec 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ + 1 ống dung môi
Nhà sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14595-12

D-Clot

D-Clot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13597-11

Don-A

Don-A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30ml
Nhà sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12292-11

Fulspec 1g

Fulspec 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ + 1 ống dung môi
Nhà sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12293-11

Gesnixe

Gesnixe - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12294-11

Knotaz

Knotaz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-11784-11

Z-Plex

Z-Plex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13598-11

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn