CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG PHÚC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 19 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 19 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Metomol Tablet

Metomol Tablet
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17365-13

Eskafolvit Capsule

Eskafolvit Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 15vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16693-13

Zalilova

Zalilova - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16692-13

Alcep

Alcep - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alpha Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6148-02

Pectokid Suspension

Pectokid Suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thuỷ tinh nâu 50ml + 1 cốc đong 15ml
Nhà sản xuất: English Pharm Industries - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9537-10

Dapanutrimin

Dapanutrimin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai nhựa chứa 15 viên nén
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5339-08

Zalilova 200

Zalilova 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5340-08

Caira

Caira - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: M.S Bosch Pharma Pvt., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3901-07

Desnin

Desnin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Opsonin Pharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3517-07

Eskaxim-Powder

Eskaxim-Powder - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch-100mg/5ml
Quy cách đóng gói: Chai chứa 1g để pha 50ml
Nhà sản xuất: M.S Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3515-07

Gelencort-N

Gelencort-N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Galentic Pharma (india) Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2756-07

Rovanten

Rovanten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-100mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Opsonin Pharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3518-07

Rovanten

Rovanten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-200mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Opsonin Pharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3519-07

Rovanten

Rovanten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch-40mg Cefpodoxime/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Opsonin Pharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3520-07

Septavidone suspension

Septavidone suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống-40mg Cefpodoxime/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ để pha 50ml
Nhà sản xuất: M.S Popurla Chemical Works (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2757-07

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn