CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG LONG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 38 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 38 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cefadroxil

Cefadroxil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Raza Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8587-04

Cefadroxil

Cefadroxil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Raza Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8711-04

Cefxin standard FC

Cefxin standard FC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Standard Chem & Pharm Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7088-02

Cekor capsule 250mg Standard

Cekor capsule 250mg Standard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Standard Chem & Pharm Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1686-06

Clatinestandard

Clatinestandard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Standard Chem & Pharm Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7087-02

Delipic Tablet 20mg Standard

Delipic Tablet 20mg Standard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Standard Chem & Pharm Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1687-06

Dermapro

Dermapro - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Raza Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6502-02

Ekxine

Ekxine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Raza Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6800-02

Germacid

Germacid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Raza Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6503-02

Glucosam

Glucosam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Standard Chem & Pharm Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0193-06

K-Mycin F.C Tablet 250mg " Standard"

K-Mycin F.C Tablet 250mg " Standard" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Standard Chem & Pharm Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2184-06

Lomezstandard

Lomezstandard - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-40mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi pha tiêm
Nhà sản xuất: Standard Chem & Pharm Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0194-06

Loratadine

Loratadine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Raza Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6801-02

Pharmaniaga Cefaclor oral Suspension 125mg/5ml

Pharmaniaga Cefaclor oral Suspension 125mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8959-04

Pharmaniaga Cefadroxil

Pharmaniaga Cefadroxil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmaniaga Manufacturing Berhad - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8584-04

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn