CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 39 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 39 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cảm xuyên hương

Cảm xuyên hương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 40 viên, 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33855-19

Hoạt huyết dưỡng não HL

Hoạt huyết dưỡng não HL - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Hali Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33780-19

Kim tiền thảo

Kim tiền thảo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33857-19

Kim tiền thảo bài thạch

Kim tiền thảo bài thạch - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33856-19

Kim tiền thảo HL

Kim tiền thảo HL - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Hali Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33781-19

Hoạt huyết dưỡng não

Hoạt huyết dưỡng não - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33076-19

Cồn 90

Cồn 90 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: lọ 50ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0503-00

Gynosap

Gynosap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Túi PE x 30 gói x 5gam thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S726-H12-05

Ích mẫu

Ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3928-05

Isoniazid 0,05g

Isoniazid 0,05g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên nén, lọ 1500 viên nén (cung cấp cho BV)
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0926-01

Siro bé ho 50ml

Siro bé ho 50ml
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 50ml siro
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V530-H12-05

Tam thất bột

Tam thất bột - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ x 100gam thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3929-05

Vitamin B1 10mg

Vitamin B1 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên, lọ 2000 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V5-H12-04

Vitamin B2 0,002g

Vitamin B2 0,002g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên nén, lọ 1000 viên nén (cung cấp cho BV)
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0927-01

Vitamin C 100mg

Vitamin C 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên, lọ 1000 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V6-H12-04

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn