CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỒNG TÂM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 47 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 47 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Mazivit-M

Mazivit-M - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 viên
Nhà sản xuất: Mass Pharm Pvt., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8039-09

Ribazid 600

Ribazid 600 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Epla Laboratories Pvt Limited - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9060-09

Tretinex Cream

Tretinex Cream - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Mass Pharm Pvt., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9061-09

Activer

Activer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Arlico Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6521-08

Amixet

Amixet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 20 viên
Nhà sản xuất: Amico Laboratories Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5966-08

Celecoxib Capsule 100mg

Celecoxib Capsule 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Erica Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7014-08

Celecoxib Capsule 200mg

Celecoxib Capsule 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Erica Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7015-08

Coughtex

Coughtex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Amico Laboratories Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5332-08

LC-500 Soft Capsule

LC-500 Soft Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Guju Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5969-08

Mycodermin

Mycodermin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10mg
Nhà sản xuất: Amico Laboratories Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5967-08

Paracetamol

Paracetamol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml
Nhà sản xuất: Amico Laboratories Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5333-08

Peptalugel-S

Peptalugel-S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai (200ml)
Nhà sản xuất: Amico Laboratories Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7013-08

Pregnmum-TR

Pregnmum-TR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Amico Laboratories Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5968-08

Acrason

Acrason - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cream
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tube 10g
Nhà sản xuất: Korea Arlico Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3892-07

Milocef

Milocef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch-125mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Amico Laboratories Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-4258-07

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn