CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỒNG TÂM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 47 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 47 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Adezio 10

Adezio 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 14 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0173-06

Adezio 20

Adezio 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 14 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0174-06

Amlodipine

Amlodipine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9990-05

Brypsin

Brypsin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên
Nhà sản xuất: Korea Arlico Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1676-06

Cefaclor 250

Cefaclor 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hovid Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0177-06

Cefaclor 500

Cefaclor 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hovid Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0178-06

Cefadroxil

Cefadroxil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0185--06

Cefixime 100

Cefixime 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim-100mg
Quy cách đóng gói: Họp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0175-06

Cefixime 200

Cefixime 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0791-06

Cosamid

Cosamid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hovid Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0179-06

Danzolac

Danzolac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-400mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 viên
Nhà sản xuất: Korea Arlico Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0184-06

Duroxiva

Duroxiva - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Hovid Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9991-05

Nimesulide

Nimesulide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0176-06

Palsim

Palsim
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Hovid Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9992-05

Saftitranexa

Saftitranexa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-500mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Huons Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0183-06

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn