CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DOHA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 276 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 276 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Uloviz

Uloviz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22344-19

Litiap

Litiap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22342-19

Texiban 100

Texiban 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống, 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22343-19

Texiban 50

Texiban 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống, 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22337-19

Zipda

Zipda - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Company Limited - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22345-19

Verahep

Verahep
Dạng bào chế: Dung dịch khí dung
Quy cách đóng gói: 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Savant Pharm S.A - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19080-15

Ramizes 5

Ramizes 5
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17355-13

Spobet

Spobet
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14580-12

Celofirm 200

Celofirm 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Ferrer International S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22088-19

Hezoy

Hezoy
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Bio Labs (Pvt) Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16675-13

Abifish

Abifish - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 ml
Nhà sản xuất: PT. Sunthi Sepuri - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21764-19

Auscef

Auscef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Facta Farmaceutical SPA - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21762-19

Brady

Brady - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Company Limited - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21765-19

Telmox

Telmox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột để pha 50ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Novamed Pharmaceuticals (Private) - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21763-19

Cerefort

Cerefort
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Uni Pharma - AI CẬP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17680-14

Trang 1 /19
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn