CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DOHA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 270 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 270 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Abifish

Abifish - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 ml
Nhà sản xuất: PT. Sunthi Sepuri - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21764-19

Auscef

Auscef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Facta Farmaceutical SPA - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21762-19

Brady

Brady - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: T.Man Pharma Company Limited - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21765-19

Telmox

Telmox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột để pha 50ml hỗn dịch
Nhà sản xuất: Novamed Pharmaceuticals (Private) - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21763-19

Cerefort

Cerefort
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Uni Pharma - AI CẬP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17680-14

Praverix 500mg

Praverix 500mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: S.C. Antibiotice S.A. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16686-13

Miowan 10

Miowan 10
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16688-13

Miowan 5

Miowan 5
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17011-13

Ebitac Forte

Ebitac Forte
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17896-14

Nozaxen

Nozaxen
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 14 viên nén
Nhà sản xuất: M/s Bio Labs (Pvt) Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19598-16

Ictit

Ictit
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: Delta Pharma Ltd. - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16202-13

Hezoy

Hezoy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Bio Labs (Pvt) Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16675-13

Quibay

Quibay - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: HBM Pharma s.r.o - Slovakia
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15822-12

Ebitac 12.5

Ebitac 12.5
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17895-14

Jetry 1%

Jetry 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cream bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: S.C. Antibiotice S.A. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20958-18

Trang 1 /18
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn