CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Oztis

Oztis
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lipa Pharm Pty., Ltd
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm B.H.C - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12271-11

Briozcal

Briozcal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Lipa Pharm Pty., Ltd
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm B.H.C - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9993-05

Briozcal

Briozcal
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lipa Pharm Pty., Ltd
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm B.H.C - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12270-11

Oztis-S

Oztis-S
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lipa Pharm Pty., Ltd
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm B.H.C - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12962-11

Briozcal calcium 1000

Briozcal calcium 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Soul Pattin Son (Manufacturing) Pty., Ltd
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm B.H.C - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8956-04

Brivita multi vitamin and mineral

Brivita multi vitamin and mineral - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Soul Pattin Son (Manufacturing) Pty., Ltd
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm B.H.C - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9994-05

Statilage

Statilage - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Lipa Pharm Pty., Ltd
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm B.H.C - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8955-04

Satilage

Satilage - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lipa Pharm Pty., Ltd
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm B.H.C - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14571-12

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn