CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 90 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 90 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Bon-one tablet 0.25

Bon-one tablet 0.25 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 gói x 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Teijin Pharma Limited Iwakuni Pharmaceutical Factory - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22336-19

Penresit 1 mg

Penresit 1 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Actavis Ltd. - Malta
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22335-19

Taxel-CSC 80mg/2ml

Taxel-CSC 80mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ chứa 1 lọ 2ml dung dịch đậm đặc và 1 lọ dung môi 6,5ml
Nhà sản xuất: S.C. Sindan-Pharma S.R.L. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21755-19

Epiulex

Epiulex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5 ml
Nhà sản xuất: Actavis Italy S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-576-17

Nitatsoma

Nitatsoma - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống
Nhà sản xuất: Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10124-10

Strepto-Fatol

Strepto-Fatol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Laboratoires Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13020-11

PAS-Fatol N

PAS-Fatol N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Thymoorgan Pharmazie GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14983-12

Vanco-Lyomark

Vanco-Lyomark - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Grunenthal GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14556-12

Oxaliplatin

Oxaliplatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50mg để pha 10ml
Nhà sản xuất: S.C.Sindan-Pharma SRL - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16191-13

Oxaliplatin

Oxaliplatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100mg
Nhà sản xuất: S.C.Sindan-Pharma SRL - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16651-13

EMB-Fatol

EMB-Fatol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên; lọ 1000 viên
Nhà sản xuất: Fatol Arzneimittel GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14611-12

Peteha

Peteha - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Fatol Arzneimittel GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15327-12

Pyrafat 500mg

Pyrafat 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Fatol Arzneimittel GmbH Subsidiary of Riemser Azneimittel AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15852-12

Blenamax

Blenamax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Pharmachemie BV. - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13021-11

Carbosin

Carbosin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Pharmachemie BV. - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13628-11

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn