CÔNG TY TNHH AN PHÚC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 22 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Olesom S

Olesom S
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Lọ 100ml
Nhà sản xuất: Gracure Pharmaceuticals Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14058-11

Olesom

Olesom
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Gracure Pharmaceuticals Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14057-11

Optiballs caps

Optiballs caps
Dạng bào chế: Viên nang-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Euro Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2742-07

Olesom

Olesom
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Gracure Pharmaceuticals Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14057-11

Cefpibolic-1000

Cefpibolic-1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc bột pha tiêm
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18224-14

Zefobol-SB 1000

Zefobol-SB 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột
Nhà sản xuất: Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17887-14

Caltor-20

Caltor-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gracure Pharmaceuticals Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5113-10

Caltor-40

Caltor-40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gracure Pharmaceuticals Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5114-10

Viên nén Depil

Viên nén Depil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-738-12

Delta Perindoril Erbumine

Delta Perindoril Erbumine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Delta Pharma Ltd. - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12265-11

Noremox

Noremox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12956-11

Olesom S

Olesom S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Lọ 100ml
Nhà sản xuất: Gracure Pharmaceuticals Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14058-11

Acunil 10mg FC Tablet

Acunil 10mg FC Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10029-10

Acunil Injection 30mg/ml

Acunil Injection 30mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2vỉ x 1ống
Nhà sản xuất: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10030-10

Arthicam IM 20mg/ml Solution

Arthicam IM 20mg/ml Solution - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống
Nhà sản xuất: Renata., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH An Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10857-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn