CÔNG TY ROUSSEL VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 100 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 100 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Rospimecin

Rospimecin
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21045-14

Azissel 250mg

Azissel 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33057-19

Azissel 500

Azissel 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33058-19

Colchicine RVN 0,5 mg

Colchicine RVN 0,5 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33059-19

Colchicine RVN 1 mg

Colchicine RVN 1 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33060-19

Magne - B6 RVN

Magne - B6 RVN - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33061-19

Neutracet 400

Neutracet 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33062-19

Repamax P

Repamax P
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19651-13

Repamax ® Extra

Repamax ® Extra
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32347-19

Repamax 500

Repamax 500
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23276-15

Glucasel

Glucasel
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói 2g
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-19167-13

Cilox RVN

Cilox RVN - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Vỉ 10 viên. Hộp 3 vỉ, 10 vỉ
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32345-19

Desalmux

Desalmux - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32346-19

Claforan 1g

Claforan 1g
Dạng bào chế: thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ chứa hoạt chất+1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0902-01

CILOX RVN

CILOX RVN
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16149-11

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn