CÔNG TY DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (SAPHARCO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 17 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Oxycontin

Oxycontin
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Purdue Pharmaceuticals - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-416-15

OxyNeo 5mg

OxyNeo 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Bard Pharmaceuticals Limited - ANH
Nhà đăng ký: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-536-16

DBL Fentanyl 100mcg/2ml (as citrate) injection

DBL Fentanyl 100mcg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15858-12

DBL Fentanyl 500mcg/10ml (as citrate) injection

DBL Fentanyl 500mcg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x102ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15859-12

DBL Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml

DBL Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Hameln Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15860-12

Tribestan

Tribestan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viờn nộn bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6vỉ x 10viờn
Nhà sản xuất: Sopharma - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-056-08

Băng keo dán y tế cá nhân Easy band

Băng keo dán y tế cá nhân Easy band - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ X 5 miếng
Nhà sản xuất: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3273-00

Bromhexin 4mg

Bromhexin 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4118-01

Bromhexin 8mg

Bromhexin 8mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4119-01

Cao ích mẫu

Cao ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 160ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1125-03

Cồn 90

Cồn 90 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn thuốc
Quy cách đóng gói: chai 60 ml cồn thuốc
Nhà sản xuất: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3741-00

Diclofenac 50mg

Diclofenac 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ X 10; chai 200 viên bao tan trong ruột
Nhà sản xuất: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3948-01

Dung dịch B.S.I 1%

Dung dịch B.S.I 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cồn thuốc
Quy cách đóng gói: chai 15 ml cồn thuốc
Nhà sản xuất: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3742-00

Dung dịch Xanh MeThylen 2%

Dung dịch Xanh MeThylen 2% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: chai 15 ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3274-00

Nimipsa

Nimipsa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PSA International - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty Dược thành phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6141-02

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn