CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIỆT NAM (CPV)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Amlodipine

Amlodipine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Oubari Pharm & Co - XI RI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam (CPV) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6491-02

Gynogyn 500

Gynogyn 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 4 viên
Nhà sản xuất: Bangkok Lab & Cosmetic Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam (CPV) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6490-02

Lipolysin

Lipolysin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 20 viên
Nhà sản xuất: Oubari Pharm & Co - XI RI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam (CPV) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6492-02

Lipolysin

Lipolysin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Oubari Pharm & Co - XI RI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam (CPV) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6493-02

Low Lip

Low Lip - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alfares Pharm - XI RI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam (CPV) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6489-02

PM Joint-Aid

PM Joint-Aid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Pharmaction Manufacturing Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam (CPV) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1170-06

Rovazole

Rovazole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Oubari Pharm & Co - XI RI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam (CPV) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6494-02

Sporoxyl

Sporoxyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bangkok Lab & Cosmetic Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam (CPV) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6140-02

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn