CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 801 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 801 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
DOROVER PLUS

DOROVER PLUS
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x30 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19145-13

Dorover 4 mg

Dorover 4 mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x30 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19631-13

Docimax 100 mg

Docimax 100 mg
Dạng bào chế: Thuốc cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi, 5 túi x 10 gói x 2 g; Hộp 1 túi x 12 gói x 2g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35605-22

Amoxicillin 500mg

Amoxicillin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng(nâu - hồng)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên;Chai 100 viên,300 viên, 500 viên; Hộp 1 chai 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34031-20

Cefadroxil 500mg

Cefadroxil 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (vàng-nâu)
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34032-20

Cefalexin 250mg

Cefalexin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (xanh đậm-xanh nhạt)
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34033-20

Dopolys

Dopolys - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-172-22

pendo-Pregabalin 150 mg

pendo-Pregabalin 150 mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 15 viên; hộp 4 vỉ x 15 viên; hộp 10 vỉ x 15 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28387-17

pendo-Pregabalin 50 mg

pendo-Pregabalin 50 mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 15 viên; hộp 6 vỉ x 15 viên; hộp 10 vỉ x 15 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28388-17

Beziax 500 mg

Beziax 500 mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25414-16

Maxxcefix 200 mg

Maxxcefix 200 mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27386-17

Dobixime 200 mg

Dobixime 200 mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21017-14

Zinmax Domesco 125mg

Zinmax Domesco 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 12 gói x 3 gam thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Zinmax-Domesco 125mg

Zinmax-Domesco 125mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 5 viên; Hộp 01 vỉ, 03 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33811-19

Fortamox 1g

Fortamox 1g
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi, 2 túi, 10 túi x 1 vỉ x 7 viên (vỉ nhôm - nhôm); Hộp 1 túi, 2 túi, 10 túi x 1 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - nhôm); Hộp 1 túi, 2 túi, 10 túi x 1 vỉ x 7 viên (vỉ nhôm - PVC)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32714-19

Trang 1 /54
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn