MARCK BIOSCIENCES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 36 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 36 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Moxflo

Moxflo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-16572-13

Salbules

Salbules
Dạng bào chế: Dung dịch khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống 2,5ml
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-16573-13

Sheric

Sheric - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: M/S Kusum Healthcare Private Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19779-16

Alembic Moxoft

Alembic Moxoft - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alembic., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18591-15

Ciprofloxacin Injection U.S.P 0.2% w/v

Ciprofloxacin Injection U.S.P 0.2% w/v - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18991-15

Ipratropium Bromide

Ipratropium Bromide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch khí dung hít qua đường miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18809-15

Levotrot

Levotrot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 ml
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18685-15

Metronidazole Intravenous Infusion B.P (5GM/LT)

Metronidazole Intravenous Infusion B.P - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18992-15

Neuzide

Neuzide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18712-15

Alembic Alemtob

Alembic Alemtob - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alembic., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17811-14

Alembic Lamiwin

Alembic Lamiwin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alembic., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17812-14

Febramol

Febramol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-17825-14

Moxiwish I.V

Moxiwish I.V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết Bị Y Tế Phương Lê - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18518-14

RESLEVO I.V

RESLEVO I.V - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 ml
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết Bị Y Tế Phương Lê - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17912-14

Sterilised water for injection BP

Sterilised water for injection BP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Marck Biosciences., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-18493-14

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn