CÔNG TY CỔ PHẦN TM DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 85 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 85 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Diacap

Diacap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Á Châu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33131-19

Eye tonic -VT

Eye tonic -VT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trường Việt Tiến - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33038-19

Gansivi

Gansivi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Á Châu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33132-19

Bát trân

Bát trân - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 90ml; Hộp 1 chai 100ml, Hộp 1 chai 125ml; Hộp 1 chai 150ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32397-19

Bổ gan

Bổ gan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32243-19

Bổ gan - TT

Bổ gan - TT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32244-19

Cao lỏng phong thấp

Cao lỏng phong thấp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống, 25 ống 10ml; Hộp 15 ống, 20 ống 20ml; Hộp 15 túi, 20 túi 20ml; Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược và TBYT An Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32078-19

Đại bổ khí huyết

Đại bổ khí huyết - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (nhôm/PVC); Hộp 5 vỉ x 10 viên (nhôm/nhôm); Hộp 1 lọ x 60 viên; Hộp 1 lọ x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32245-19

Độc hoạt tang ký sinh

Độc hoạt tang ký sinh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ, 05 vỉ, 10 vỉ x 20 viên; Hộp 01 lọ x 60 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32577 19

Viên nang cứng Độc hoạt tang ký sinh

Viên nang cứng Độc hoạt tang ký sinh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ 10 viên; Hộp 1 lọ x 60 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32578-19

Viên sáng mắt Khải hà

Viên sáng mắt Khải hà - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 5 vỉ x 10 viên; Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ x 60 viên; Hộp 1 lọ x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32246-19

Hoàn thập toàn đại bổ

Hoàn thập toàn đại bổ
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi x 4g hoàn cứng, thùng 100 hộp
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V472-H12-10

Bạch y phong tê thấp

Bạch y phong tê thấp
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Đóng lọ 40g thuốc viên hoàn cứng trong hộp có nhãn
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1490-H12-10

Thiên vương bổ tâm đan

Thiên vương bổ tâm đan
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Thùng 100 hộp x 1 túi x 4g hoàn cứng; Hộp 10 gói 4 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V853-H12-10

Kahagan

Kahagan
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TM Dược vật tư Y tế Khải Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28358-17

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn