CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 33 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 33 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tây Thi

Tây Thi
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32210-19

Manup

Manup
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Rocket Plus

Rocket Plus
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 13441/2017/ATTP- XNCB

Dầu gừng Thái Dương

Dầu gừng Thái Dương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 6ml, hộp 1 lọ 24ml
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29368-18

Kem Alađanh

Kem Alađanh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x20g
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29369-18

Bổ tỳ dưỡng cốt Thái Dương

Bổ tỳ dưỡng cốt Thái Dương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27323-17

Sungin

Sungin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 gói, hộp 10 gói x 2g
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27324-17

Trà gừng Thái Dương

Trà gừng Thái Dương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 3g
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27325-17

Tuần hoàn não Thái Dương

Tuần hoàn não Thái Dương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27326-17

Bổ tỳ dưỡng cốt thái dương

Bổ tỳ dưỡng cốt thái dương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 100ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4150-05

Bổ tỳ dưỡng cốt thái dương

Bổ tỳ dưỡng cốt thái dương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói 5g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0824-03

Dầu gió gừng Thái Dương

Dầu gió gừng Thái Dương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 24ml, Hộp 1 lọ 35ml dầu xoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0474-03

Dầu gió gừng Thái Dương

Dầu gió gừng Thái Dương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1,5ml, hộp 1 lọ 6ml, hộp 1 lọ 24ml dầu xoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0159-06

Dầu gió gừng Trung Nguyên

Dầu gió gừng Trung Nguyên - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1,5ml, hộp 1 Lọ 6ml, hộp 1 lọ 24ml dầu xoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0160-06

Trà gừng Thái dương 3g

Trà gừng Thái dương 3g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 3g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Sao Thái Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0620-03

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn