CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 703 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 703 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Vixbarin 400mg

Vixbarin 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30909-18

Pymenospain

Pymenospain
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29354-18

Becoron C

Becoron C
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 30 viên, 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12504-10

SCD Cefaclor 250mg

SCD Cefaclor 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10655-10

Flodicar 5 mg MR

Flodicar 5 mg MR
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13982-11

Fapinvir 125mg

Fapinvir 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: QLĐB-675-18

Menison 4mg

Menison 4mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4232-05

Doncef 500mg

Doncef 500mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2166-04

Bepracid 20

Bepracid 20
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 14 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20037-13

Mobimed 7,5

Mobimed 7,5
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4234-05

Fegra 120mg

Fegra 120mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3617-05

Carflem

Carflem
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23201-15

C.C.Nol

C.C.Nol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29978-18

Quinacar 5

Quinacar 5
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22613-15

Neu-Stam 400mg

Neu-Stam 400mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1716-06

Trang 1 /47
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn