CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 137 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 137 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Jekuktrax Inj. 1g

Jekuktrax Inj. 1g
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7496-09

Eslorin-5

Eslorin-5
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chethana Drugs & Chemicals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-4227-07

Tri-Genol

Tri-Genol
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: New Gene Pharm Co. Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2712-07

Beecefrex

Beecefrex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Samchully Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9975-05

Beelevotal

Beelevotal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-25mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0765-06

Beemecin

Beemecin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hanyoung Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0098-06

Beesencefinj

Beesencefinj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2153-06

Beesmatin

Beesmatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Hanyoung Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9970-05

Beevirutal

Beevirutal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ-50mg/g
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Samchully Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0102-06

Benetil-F

Benetil-F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cưng -5mg Flunarizine
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kyung Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2154-06

Ceradyl

Ceradyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống-250mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Korea Etex Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0100-06

Farcozol

Farcozol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-50mg
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 3 viên
Nhà sản xuất: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1158-06

Glomina

Glomina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-250mg Glucóamin sulfate
Quy cách đóng gói: Hộp 18 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Jin Yang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2152-06

Iiutecs Acyvir

Iiutecs Acyvir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem-50mg/g
Quy cách đóng gói: Tuýp 5g
Nhà sản xuất: Hutecs Korea Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2151-06

Levkacin

Levkacin
Dạng bào chế: Viên nén 100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Kukje Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Hợp Nhất - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1649-06

Trang 1 /10
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn