CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 4 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 4 loại
Imurel 50mg

Imurel 50mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên
Nhà sản xuất: Aspen Notre Dame de Bondeville - PHÁP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Phẩm Eco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 8317/QLD-KD

Sintrom 4

Sintrom 4
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Novatis Farma S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Phẩm Eco - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

Solupred 5mg

Solupred 5mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 20 viên
Nhà sản xuất: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Phẩm Eco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 10066/QLD-KD

Solupred 20mg

Solupred 20mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 20 viên
Nhà sản xuất: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Phẩm Eco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 10066/QLD-KD

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn