CÔNG TY TNHH NOVAGLORY

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Terpin hydrat

Terpin hydrat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Bao 25 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33938-19

Calci phosphat

Calci phosphat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Thùng 25 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33933-19

Magnesi hydroxyd 30 %

Magnesi hydroxyd 30 % - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc dạng hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Thùng 100 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33934-19

Magnesi lactat dihydrat

Magnesi lactat dihydrat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc dạng bột
Quy cách đóng gói: Thùng 25 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33935-19

Nhôm hydroxyd 13 %

Nhôm hydroxyd 13 % - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc dạng gel
Quy cách đóng gói: Thùng 100 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33936-19

Nhôm phosphat 20 %

Nhôm phosphat 20 % - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc dạng gel
Quy cách đóng gói: Thùng 100 kg
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Novaglory - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33937-19

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn