MERCK EXPORT GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 11 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 11 loại
Gonal-f

Gonal-f - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống (cartridge) chứa trong 1 bút có sẵn 1,5ml dung dịch tiêm và 20 kim để dùng với bút tiêm
Nhà sản xuất: Merck Serono S.p.A - Ý
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: QLSP-H02-1074-17

Praxilene 200 mg

Praxilene 200 mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Famar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21904-19

Glucophage XR

Glucophage XR
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 15 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21909-19

Glucophage ® XR 500 mg

Glucophage ® XR 500 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-22170-19

Glucophage XR 750mg

Glucophage XR 750mg
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21911-19

Thyrozol 5mg

Thyrozol 5mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21907-19

Thyrozol 10mg

Thyrozol 10mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21906-19

Cetrotide

Cetrotide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp gồm 7 khay, mỗi khay chứa: 1 lọ bột để pha dung dịch tiêm, 1 ống tiêm chứa 1 ml dung môi, 1 kim
Nhà sản xuất: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21905-19

Glucophage 500mg

Glucophage 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21993-19

Glucophage 850 mg

Glucophage 850 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21908-19

Glucophage XR 1000mg

Glucophage XR 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21910-19

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn