CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN PHÁT

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 24 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 24 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Agosys

Agosys - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Precise Chemipharma Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-336-21

Busulfan Injection

Busulfan Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Shilpa Medicare Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-364-21

Carbidopa/Levodopa tablets 10/100 mg

Carbidopa/Levodopa tablets 10/100 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Evertogen Life Sciences Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22761-21

Docetaxel injection USP 20mg/1ml

Docetaxel injection USP 20mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Shilpa Medicare Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-349-21

Laurelle

Laurelle - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Cyndea Pharma, S.L - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN3-363-21

Levetiracetam - AFT

Levetiracetam - AFT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 300ml
Nhà sản xuất: One Pharma Industrial Pharmaceutical S.A. - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22765-21

Mariprax

Mariprax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22766-21

Megazon

Megazon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen International S.A. - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22901-21

Morphin Hydrochloride 30mg Tablets

Morphin Hydrochloride 30mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: ExtractumPharma Co. Ltd. - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22967-21

Proges 100

Proges 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Steril-Gene Life sciences (P) Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22902-21

Proges 200

Proges 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Steril-Gene Life sciences (P) Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22903-21

Tafixyl

Tafixyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Labiana Pharmaceuticals, S.L.U - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22900-21

Telmisartan 40 mg and Hydrochlorothiazide 12.5mg Tablets

Telmisartan 40 mg and Hydrochlorothiazide 12.5mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Evertogen Life Sciences Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22762-21

Telmisartan 80 mg and Hydrochlorothiazid 25mg

Telmisartan 80 mg and Hydrochlorothiazid 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Evertogen Life Sciences Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22763-21

Telmisartan 80 mg and Hydrochlorothiazide 12.5mg Tablets

Telmisartan 80 mg and Hydrochlorothiazide 12.5mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Evertogen Life Sciences Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH một thành viên Ân Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22764-21

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn