CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 249 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 249 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tamyzivas

Tamyzivas - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110217623

Qbiphadol 500mg

Qbiphadol 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 04 vỉ x 04 viên; Hộp 10 vỉ x 04 viên; Hộp 01 tuýp x 10 viên; Hộp 02 tuýp x 10 viên.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36144-22

Telmisartan 80mg

Telmisartan 80mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36145-22

Acyclovir 200mg

Acyclovir 200mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30479-18

Gensomax

Gensomax
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27993-17

Volderfen emulgel

Volderfen emulgel
Dạng bào chế: Thuốc kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g; Hộp 1 tuýp 20 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29092-18

Erycumax

Erycumax
Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g, 20g; Vỉ 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31837-19

Qbisalic

Qbisalic
Dạng bào chế: Mỡ bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp, 10 gam; hộp 1 tuýp 15 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27020-17

Acyclovir 5%

Acyclovir 5%
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 3 gam; hộp 1 tuýp 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27018-17

Reduflu-N

Reduflu-N
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32532-19

Medsolu 16 mg

Medsolu 16 mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, lọ 60 viên, 90 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21348-14

Ambroxol

Ambroxol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml; 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34219-20

Atorvastatin 10 mg

Atorvastatin 10 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34722-20

Dexamethason

Dexamethason - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 30 viên, Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35035-21

Quanazol

Quanazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10 g, 15 g, 30 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35450-21

Trang 1 /17
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn