CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 13 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 13 loại
Azimedi Fort

Azimedi Fort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34705-20

Berdzos

Berdzos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34706-20

Degutex

Degutex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Shine Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-96-20

Fozvir

Fozvir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm- nhôm)
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Sun Rise - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-91-20

Medi- Metro Denta

Medi- Metro Denta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc gel
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp nhôm 10 g
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34707-20

Medi-Fluxetin

Medi-Fluxetin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34708-20

Mondgo 30

Mondgo 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34709-20

Quineril 10

Quineril 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34710-20

Smabelol 10

Smabelol 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén. Chai 50 viên, 100 viên, 200 viên
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34711-20

Tadzaki

Tadzaki - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34712-20

Urabcin

Urabcin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Vỉ 10 viên. Hộp 3 vỉ, 10 vỉ. Chai 100 viên
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34713-20

Valgesic 10

Valgesic 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và thiết bị y tế CT Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34893-20

Vidky

Vidky - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ (Al/PVC) x 10 viên. Chai HDPE 28 viên
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MEDISUN - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-85-20

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn