CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC S.PHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 22 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Vitamin B6 250 mg

Vitamin B6 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên,200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34015-20

Sotraphamotalzin 500

Sotraphamotalzin 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34311-20

Gyno-ST

Gyno-ST - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài (vệ sinh phụ nữ)
Quy cách đóng gói: Chai 90ml, 250ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VS-4912-15

Lacto-Gyno

Lacto-Gyno - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài (vệ sinh phụ nữ)
Quy cách đóng gói: Chai 90ml, 250ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VS-4913-15

Vitamin B1 250mg

Vitamin B1 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên/vỉ. Chai 100, 200, 500 viên.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33197-19

Acyclovir 5%

Acyclovir 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32955-19

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32956-19

Ofloxacin

Ofloxacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32957-19

Paracetamol 250mg

Paracetamol 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32958-19

Vitamin C 250 mg

Vitamin C 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32959-19

Vitamin C 250 mg

Vitamin C 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32960-19

Alphachymotrypsin

Alphachymotrypsin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén (vỉ nhôm - nhôm); Hộp 20 vỉ, Hộp 50 vỉ x 10 viên nén (Ép vỉ nhôm - PVC)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32047-19

Avis-Cefdinir 250mg

Avis-Cefdinir 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói, 30 gói, 100 gói x1,5 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32048-19

Cefadroxil 500 mg

Cefadroxil 500 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Đóng trong chai nhựa HD, mỗi chai 100, 200, 500 viên nén bao phim. Ép vỉ nhôm-PVC: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32049-19

Nalidixic acid

Nalidixic acid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32050-19

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn