CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC S.PHARM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 17 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Acyclovir 5%

Acyclovir 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32955-19

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32956-19

Ofloxacin

Ofloxacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32957-19

Paracetamol 250mg

Paracetamol 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32958-19

Vitamin C 250 mg

Vitamin C 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32959-19

Vitamin C 250 mg

Vitamin C 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32960-19

Alphachymotrypsin

Alphachymotrypsin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén (vỉ nhôm - nhôm); Hộp 20 vỉ, Hộp 50 vỉ x 10 viên nén (Ép vỉ nhôm - PVC)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32047-19

Avis-Cefdinir 250mg

Avis-Cefdinir 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói, 30 gói, 100 gói x1,5 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32048-19

Cefadroxil 500 mg

Cefadroxil 500 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Đóng trong chai nhựa HD, mỗi chai 100, 200, 500 viên nén bao phim. Ép vỉ nhôm-PVC: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32049-19

Nalidixic acid

Nalidixic acid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32050-19

Paracetamol 500 mg

Paracetamol 500 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai nhựa HD: 500 viên nén; Hộp 10 vỉ, hộp 50 vỉ x 10 viên nén/vỉ Al-PVC
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32051-19

Utrupin 800

Utrupin 800 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên (vỉ Al-PVC)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32052-19

Cortipharm

Cortipharm
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30406-18

Acetylcystein

Acetylcystein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói, 100 gói x 1,5 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30628-18

Bromhexin 8mg

Bromhexin 8mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30629-18

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn