CÔNG TY TNHH TM DP ĐÔNG PHƯƠNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 22 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Innobile 150

Innobile 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Innova Captab - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-22970-21

Pitaterol tablet

Pitaterol tablet
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, Lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Medica Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-20483-17

Lefloxa - 500

Lefloxa - 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Aurochem Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-22376-19

Gored tablet

Gored tablet
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Young Poong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-21409-18

Hyaron-400 Chewable Tablet

Hyaron-400 Chewable Tablet
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên. Hộp lớn chứa 50 hộp nhỏ x 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: The IBN Sina Pharmaceutical Industry Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-20741-17

Montex-10 Film coated

Montex-10 Film coated - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: The IBN Sina Pharmaceutical Industry Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-21832-19

Procton Tablet

Procton Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medica Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-21831-19

FLZ 100

FLZ 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp lớn 10 hộp nhỏ x 1 vỉ 4 viên
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-21001-18

Cardival 80

Cardival 80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug International Limited - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-20739-17

Ceplo 2g

Ceplo 2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: M/S Cirin Pharmaceutical Pvt., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-20737-17

Corbis Tablet 5mg

Corbis Tablet 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-20269-17

Curobix

Curobix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medica Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-20740-17

Fotax 2g

Fotax 2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: M/S Cirin Pharmaceutical Pvt., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-20738-17

Hoanidol Soft Cap.

Hoanidol Soft Cap. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Young Poong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-20485-17

Orkan SoftCapsule

Orkan SoftCapsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Young Poong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-20486-17

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn