CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT QUẢNG NINH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Thuốc ho Tartaricus

Thuốc ho Tartaricus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml, 100 ml, 125 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Số Đăng ký: VD-33713-19

Viên kim tiền thảo - QN

Viên kim tiền thảo - QN - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 15 viên; Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Số Đăng ký: VD-33714-19

Bổ phế thủy QN

Bổ phế thủy QN - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Số Đăng ký: VD-27250-17

Hoạt huyết dưỡng não

Hoạt huyết dưỡng não - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên; hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Số Đăng ký: VD-27251-17

Hưng xuân phong

Hưng xuân phong - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & trang thiết bị Y tế Quảng Ninh - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Số Đăng ký: VD-28217-17

DHC 10

DHC 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói, 30 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Số Đăng ký: VD-31292-18

Kim hoa bách giải-QN

Kim hoa bách giải-QN - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Số Đăng ký: VD-31293-18

Kim hoa thương nhĩ thang-QN

Kim hoa thương nhĩ thang-QN - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Số Đăng ký: VD-31294-18

Kim hoa thương nhĩ thang-QN

Kim hoa thương nhĩ thang-QN - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh
Số Đăng ký: VD-31295-18

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn