CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 78 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 78 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Camsottdy.TW3

Camsottdy.TW3
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33171-19

Thập toàn đại bổ TW3

Thập toàn đại bổ TW3
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33180-19

Bổ thận dương TW3

Bổ thận dương TW3
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi 5g; Hộp 01 túi 50g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33170-19

Tiêu độc nhuận gan mật TW3

Tiêu độc nhuận gan mật TW3
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 01 chai 125ml; Hộp 01 chai 150ml;Hộp 01 chai 200ml; Hộp 01 chai 250ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33181-19

Hoàn sâm lộc TW3

Hoàn sâm lộc TW3
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 hoàn 8g; Hộp 10 hoàn 8g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33174-19

Cetecodamuc

Cetecodamuc
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34799-20

An thần TW3

An thần TW3
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ x 1 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32641-19

Độc hoạt tang ký sinh TW3

Độc hoạt tang ký sinh TW3
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 10 viên; Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 01 chai 30 viên; Hộp 01 chai 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32645-19

An lợi nhiệt TW3

An lợi nhiệt TW3
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32640-19

Lục vị TW3

Lục vị TW3
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33177-19

Trà rau má TW3

Trà rau má TW3
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Chai 100g; Hộp 10 túi 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30554-18

Cetecoataxan

Cetecoataxan
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29271-18

Datadol extra

Datadol extra
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, lọ 200 viên.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27176-17

An thần TW3

An thần TW3 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 05 vỉ x 20 viên; Hộp 01 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32642-19

Celedromyl

Celedromyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 15 viên; Lọ 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung Ương 3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34797-20

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn