CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO HOÀNG THÀNH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Bài thạch Trường Phúc

Bài thạch Trường Phúc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32590-19

Dạ dày Trường Phúc

Dạ dày Trường Phúc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32591-19

Đại tràng Trường Phúc

Đại tràng Trường Phúc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32592-19

Bổ gan Trường Phúc

Bổ gan Trường Phúc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30093-18

Hoạt huyết Trường Phúc

Hoạt huyết Trường Phúc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30094-18

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn