OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 13 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 13 loại
Abilify Tablets 5mg

Abilify Tablets 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Otsuka Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN3-174-19

Rexulti (brexpiprazole) tablets 0.25mg

Rexulti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30 viên
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Tokushima Factory - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN3-175-19

Rexulti (brexpiprazole) tablets 0.5mg

Rexulti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30 viên
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Tokushima Factory - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN3-176-19

Rexulti (brexpiprazole) tablets 1mg

Rexulti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30 viên
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Tokushima Factory - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN3-177-19

Rexulti (brexpiprazole) tablets 2mg

Rexulti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30 viên
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Tokushima Factory - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN3-178-19

Rexulti (brexpiprazole) tablets 3mg

Rexulti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30 viên
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Tokushima Factory - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN3-179-19

Rexulti (brexpiprazole) tablets 4mg

Rexulti - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30 viên
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Tokushima Factory - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN3-180-19

Pletaal tablets 100mg

Pletaal tablets 100mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Otsuka Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-20590-17

Ability tablets 15mg

Ability tablets 15mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Otsuka Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN3-82-18

Mucosta tablets 100mg

Mucosta tablets 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Otsuka Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-20589-17

Pletaal tablets 50mg

Pletaal tablets 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Otsuka Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-20591-17

Pletaal OD Tablets 100mg

Pletaal OD Tablets 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén tan trong miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi nhôm x 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.- Second Tokushima Factory - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-20194-16

Pletaal OD Tablets 50mg

Pletaal OD Tablets 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén tan trong miệng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi nhôm x 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.- Second Tokushima Factory - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-20195-16

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn