NOVARTIS (SINGAPORE) PTE LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 51 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 51 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Sudomon 50mcg/1dos

Sudomon 50mcg/1dos
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21322-18

Calciumfolinat "Ebewe"

Calciumfolinat "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100mg/10ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-23089-22

Calciumfolinat "Ebewe"

Calciumfolinat "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm/truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50mg/5ml. Hộp 5 lọ 50mg/5ml. Hộp 10 lọ 50mg/5ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharma WolfratshausenGmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-23090-22

Midazolam Sandoz 5mg/1ml

Midazolam Sandoz 5mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Ever Pharma Jena GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22942-21

Beprasan 10mg

Beprasan 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kháng dịch vị
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharmaceutical D.D - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21084-18

Ramipril 5mg

Ramipril 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22443-19

Tigerfil 100mg

Tigerfil 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên nén
Nhà sản xuất: Sandoz Private., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22444-19

Amoxicillin 250mg

Amoxicillin 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Sandoz GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22180-19

Bicalutamide FCT 150mg

Bicalutamide FCT 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Salutas Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN3-206-19

Binozyt 200mg/5ml

Binozyt 200mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.C. Sandoz S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22179-19

Bisoprolol 5mg

Bisoprolol 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Lek S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22178-19

Fulvestrant "Ebewe"

Fulvestrant "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22177-19

Weekendal 20 mg

Weekendal 20 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Sandoz Ilac San. ve Tic. A.S. - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22181-19

Aclasta

Aclasta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 ml
Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất và đóng gói sơ cấp Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21917-19

Gemcitabin "Ebewe"

Gemcitabin "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Nhà đăng ký: Novartis (Singapore) Pte Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-21918-19

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn