CÔNG TY TNHH MTV DP VIỆT TIN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 16 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 16 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Osart-40

Osart-40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Theon Pharmaceuticals Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22373-19

Azimax 250mg

Azimax 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Hovid Berhad - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22125-19

Itsup 100

Itsup 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Theon Pharmaceuticals Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22127-19

Itsup 50

Itsup 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Theon Pharmaceuticals Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22128-19

β-Hist 16

β-Hist 16 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: M/s Windlas Biotech Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22126-19

Colchicine Tablets BP 1.0mg

Colchicine Tablets BP 1.0mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Windlas Biotech Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21821-19

Locobile-200

Locobile-200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ nhôm- nhôm x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Windlas Biotech Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21822-19

Lorakam-4

Lorakam-4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Windlas Biotech Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21823-19

Lorakam-8

Lorakam-8 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Windlas Biotech Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21824-19

Osart-20

Osart-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Patheon Pharmaceuticals Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21984-19

Aszolzoly-10

Aszolzoly-10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ nhôm-nhôm x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Windlas Healthcare (P) Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20989-18

Aszolzoly-20

Aszolzoly-20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ nhôm-nhôm x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Windlas Healthcare (P) Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20990-18

Calactate 300mg Tablet

Calactate 300mg Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hovid Berhad - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20732-17

Tenovid

Tenovid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hovid Berhad - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19899-16

Locobile-100

Locobile-100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Windlas Biotech Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV DP Việt Tin - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21252-18

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn