CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW CODUPHA HÀ NỘI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion

Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 1000ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm TW Codupha Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22385-19

Sodium Chloride 9mg/ml (0,9%) parenteral solution

Sodium Chloride 9mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống 5ml; Hộp 50 ông 10ml
Nhà sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm TW Codupha Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21845-19

Syafen 100mg/5ml

Syafen 100mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 120ml
Nhà sản xuất: Sopharma AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm TW Codupha Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21846-19

Hepaexel

Hepaexel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm TW Codupha Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28749-18

Ambixol 15mg/5ml syrup

Ambixol 15mg/5ml syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 ml
Nhà sản xuất: Sopharma AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm TW Codupha Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20667-17

Ivytus

Ivytus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thủy tinh 100ml, 200ml
Nhà sản xuất: Neopharma, UAE - TVQ ARAP
Nhà đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm TW Codupha Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20238-17

Vasopren 10mg

Vasopren 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Sopharma AD - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm TW Codupha Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20668-17

Methylprednisolon Sopharma

Methylprednisolon Sopharma - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống bột và 10 ống nước cất pha tiêm 1ml; Hộp 10 ống bột
Nhà sản xuất: Sopharma - BUN GA RI
Nhà đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm TW Codupha Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19812-16

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn