CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN PHÁT

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Megaray

Megaray - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Dongkook pharm Co.,Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm An Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16184-13

Iobrix Injection 300

Iobrix Injection 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Tae Joon Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm An Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9977-05

MRbester Inj

MRbester Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-469,01mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Taejoon Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm An Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0137-06

Pamiray 300

Pamiray 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 50ml; Hộp 1 Lọ 100ml
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm An Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7301-03

Pamiray 370

Pamiray 370 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 50ml; Hộp 1 Lọ 100ml
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm An Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7302-03

Megaray

Megaray - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-Gadopentetate dimeglumine 469,01mg/
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 10ml, hoặc 15ml, hoặc 20ml
Nhà sản xuất: Dong Kook Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm An Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2675-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn