CJ HEALTHCARE CORPORATION

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Cinezolid Injection 2mg/ml

Cinezolid Injection 2mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 20 túi nhựa dẻo 300ml
Nhà sản xuất: CJ Healthcare Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: CJ Healthcare Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21694-19

Vancorin injection 1g

Vancorin injection 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: SamSung Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: CJ Healthcare Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20923-18

Vancorin injection 500mg

Vancorin injection 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: SamSung Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: CJ Healthcare Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20924-18

Citopcin Injection 100mg/50ml

Citopcin Injection 100mg/50ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi nhựa dẻo 50ml
Nhà sản xuất: CJ Healthcare Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: CJ Healthcare Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20240-17

Citopcin Injection 200mg/100ml

Citopcin Injection 200mg/100ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi nhựa dẻo 100ml
Nhà sản xuất: CJ Healthcare Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: CJ Healthcare Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20134-16

Citopcin Injection 400mg/200ml

Citopcin Injection 400mg/200ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi nhựa dẻo 200ml
Nhà sản xuất: CJ Healthcare Corporation - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: CJ Healthcare Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20135-16

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn