CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 18 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Meve-Raz

Meve-Raz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 3 ống 1,5ml, hộp 1 vỉ x 5 ống 1,5ml
Nhà sản xuất: S.C. Rompharm Company S.r.l - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22497-20

Prumdex

Prumdex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aju Pharm. Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-23065-22

Dexidex

Dexidex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22818-21

Letdion

Letdion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: S.C. Rompharm Company S.r.l - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22724-21

Penrazol

Penrazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô và dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm và 1 ống 10ml dung môi pha tiêm
Nhà sản xuất: Elpen Pharm Co. Inc - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22947-21

Zudcil 200

Zudcil 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Limited Liability Company "Pharmaceutical company "Zdorovye" - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22817-21

Crutit

Crutit
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.C. Antibiotice S.A. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22063-19

Fugentin

Fugentin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Elpen Pharm Co. Inc - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22062-19

Depaxan

Depaxan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10, 25 ống lml
Nhà sản xuất: S.C. Rompharm Company S.r.l - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21697-19

Cerefort

Cerefort
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 120ml
Nhà sản xuất: UniPharma Company - AI CẬP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21373-18

Theaped 20

Theaped 20
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: M/S Oliver Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19403-15

Etefacin

Etefacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Elpen Pharm Co. Inc - HY LẠP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20926-18

Omeusa

Omeusa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 lọ
Nhà sản xuất: S.C. Antibiotice S.A. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20402-17

Theaped 30

Theaped 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/S Oliver Healthcare - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19577-16

Atromux 10

Atromux 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: The Madras Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19036-15

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn