CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 87 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 87 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Sofovir

Sofovir
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 28 viên
Nhà sản xuất: Hetero Labs Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 17808/QLD-KD

Milrinone 1mg/ml

Milrinone 1mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 10ml
Nhà sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 7395/QLD-KD

Ultibro Breezhaler

Ultibro Breezhaler
Dạng bào chế: Viên nang (chứa bột thuốc dạng hít)
Quy cách đóng gói: Hộp gồm 1 ống hít kèm 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharma AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-574-17

Gentamicin-Ferein

Gentamicin-Ferein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: JSC "Brinsalov-A" - NGA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16974-13

Bột tam thất

Bột tam thất - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100g bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V70-H12-10

Bột tam thất

Bột tam thất - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3936-01

Diệp hạ châu

Diệp hạ châu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên, Hộp 1 lọ 60 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3392-05

Eagle Brand Medicated Oil

Eagle Brand Medicated Oil
Dạng bào chế: Dầu xoa bóp
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 12 hộp bé x 1 lọ 3ml; 12ml; 24ml
Nhà sản xuất: Borden Co, Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0082-06

Finegel

Finegel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Kyung Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8445-04

Hoạt huyết CM3

Hoạt huyết CM3
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên, 100 viên, vỉ 18 viên, 24 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1332-04

Ích mẫu

Ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 60 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0012-06

Lansoprazole capsules

Lansoprazole capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-30mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medibios Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1151-06

Lansoprazole Delayed-Reléae Capsules

Lansoprazole Delayed-Reléae Capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-300mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: AMN Life Science Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2134-06

Linh chi

Linh chi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4700-02

Phytogyno 100ml

Phytogyno 100ml
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3226-00

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn