CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 86 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 86 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Sofovir

Sofovir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 28 viên
Nhà sản xuất: Hetero Labs Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 17808/QLD-KD

Ultibro Breezhaler

Ultibro Breezhaler
Dạng bào chế: Viên nang (chứa bột thuốc dạng hít)
Quy cách đóng gói: Hộp gồm 1 ống hít kèm 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharma AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-574-17

Gentamicin-Ferein

Gentamicin-Ferein - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: JSC "Brinsalov-A" - NGA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16974-13

Bổ thận tráng dương

Bổ thận tráng dương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc thang
Quy cách đóng gói: Hộp PE 179,55g thuốc thang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V391-H12-10

Bổ thận tráng dương

Bổ thận tráng dương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp PE 179,55 gam thuốc thang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V391-H12-10

Dầu khuynh diệp Me & Em

Dầu khuynh diệp Me & Em - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 10 ml, 20 ml, 25 ml và 30 ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V288-H12-10

Dầu khuynh diệp Mẹ & Em

Dầu khuynh diệp Mẹ & Em - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 10ml, 20ml, 25ml và 30ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V288-H12-10

Ditacke

Ditacke - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 600ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V812-H12-10

Ditacke

Ditacke - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 600 ml rượu thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V812-H12-10

Hải mã

Hải mã - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V531-H12-10

Hải mã

Hải mã - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: chai 500 ml rượu thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V531-H12-10

Hỗ trợ điều trị cao huyết áp

Hỗ trợ điều trị cao huyết áp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc thang
Quy cách đóng gói: Túi PE 30g thuốc thang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V392-H12-10

Hỗ trợ điều trị cao huyết áp

Hỗ trợ điều trị cao huyết áp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Túi PE 30 gam thuốc thang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V392-H12-10

Hoá đàm chỉ khái cao

Hoá đàm chỉ khái cao - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 180 ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V615-H12-10

Linh chi

Linh chi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 50 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược liệu TW2 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V616-H12-10

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn