CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 606 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 606 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Etoral

Etoral - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-9997-10

Etoral Cream

Etoral Cream
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22762-15

Medskin Ery

Medskin Ery
Dạng bào chế: Gel bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

Medskin fusi

Medskin fusi
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21213-14

Medskin Mico

Medskin Mico
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4640-08

MedSkinZela

MedSkinZela
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26707-17

Medskin Acyclovir

Medskin Acyclovir
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19281-13

Ediva E

Ediva E
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30248-18

Hapacol 250 250mg

Hapacol 250 250mg
Dạng bào chế: Bột sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 1,5g, hộp 100 gói x 1,5g bột sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4042-05

Hapacol 250 Flu

Hapacol 250 Flu
Dạng bào chế: Thuốc bột sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 1,5g thuốc bột sủi bọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0915-06

Hapenxin capsules-500mg

Hapenxin capsules-500mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang; chai 200 viên; chai 500 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2381-07

Clanoz 10mg

Clanoz 10mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4264-01

Kefcin 375 SR

Kefcin 375 SR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33302-19

Molukat 4

Molukat 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33303-19

Ivis Salty

Ivis Salty
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19280-13

Trang 1 /41
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn