ALLERGAN., INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 29 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 29 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Refresh Liquigel

Refresh Liquigel
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-10mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-0737-06

Celluvisc

Celluvisc
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt 1 %
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống dùng 1 lần 0,4 ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Alphagan

Alphagan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5744-01

Alphagan P

Alphagan P - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-7524-03

Celluvise

Celluvise - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt-10mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống nhựa LDPE x 0,4ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-1576-06

FML Liquifilm

FML Liquifilm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5354-01

FML Liquifilm

FML Liquifilm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt-0,1%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-2094-06

Genoptic Liquifilm

Genoptic Liquifilm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,3%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-1574-06

Liquifilm Tears

Liquifilm Tears - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 15ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5355-01

Liquifilm Tears

Liquifilm Tears - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-14mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15 ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-2095-06

Ocufen

Ocufen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,03%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,5ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-0021-06

Poly Pred Liquifilm

Poly Pred Liquifilm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-9404-05

Primoptic

Primoptic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-7760-03

Refresh Plus

Refresh Plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 30 tuýp nhựa x 0;4ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5745-01

Refresh Tears Lubricant eye drops

Refresh Tears Lubricant eye drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 3ml;Hộp 1 Lọ 15ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-8564-04

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn