ALLERGAN., INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 29 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 29 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Celluvisc

Celluvisc
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt 1 %
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống dùng 1 lần 0,4 ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Endura

Endura - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ làm trơn mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống x 0,4ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-13983-11

Endura

Endura - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ làm trơn mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống x 0,4ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-13983-11

Alphagan P

Alphagan P - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt - 0,15%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5168-08

Botox

Botox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-6880-08

Acular

Acular - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5743-01

Acular

Acular - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-5mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-4151-07

Lumigan

Lumigan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 3ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4706-07

Refresh Plus

Refresh Plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-5mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống x 0,4ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-4150-07

Alphagan

Alphagan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5744-01

Alphagan P

Alphagan P - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-7524-03

Celluvise

Celluvise - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt-10mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 30 ống nhựa LDPE x 0,4ml
Nhà sản xuất: Allergan., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-1576-06

FML Liquifilm

FML Liquifilm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5354-01

FML Liquifilm

FML Liquifilm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt-0,1%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-2094-06

Genoptic Liquifilm

Genoptic Liquifilm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-0,3%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Allergan., Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-1574-06

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn