CÔNG TY TNHH MTV VIMEPHARCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Citabin

Citabin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: United Biotech (P) Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV Vimepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-481-16

Paclitaxel- Belmed

Paclitaxel- Belmed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: The Belmedpreparaty RUE - CH BÊ LA RÚT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV Vimepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-480-16

Cytarabine - Belmed

Cytarabine - Belmed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm đông khô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: The Belmedpreparaty RUE - CH BÊ LA RÚT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV Vimepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22372-19

Calcium folinate-Belmed

Calcium folinate-Belmed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: The Belmedpreparaty RUE - CH BÊ LA RÚT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV Vimepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22129-19

Fludarabine-Belmed

Fludarabine-Belmed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: The Belmedpreparaty RUE - CH BÊ LA RÚT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV Vimepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22130-19

Methotrexate-Belmd

Methotrexate-Belmd - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm đông khô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50mg. Hộp 5 ống x 50mg
Nhà sản xuất: The Belmedpreparaty RUE - CH BÊ LA RÚT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV Vimepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21825-19

Heparin-Belmed

Heparin-Belmed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm, truyền tĩnh mạch, tiêm dưới da
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ 5ml
Nhà sản xuất: The Belmedpreparaty RUE - CH BÊ LA RÚT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV Vimepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18524-14

Calcium Folinate-Belmed

Calcium Folinate-Belmed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: The Belmedpreparaty RUE - CH BÊ LA RÚT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV Vimepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21250-18

Cytarabine-Belmed

Cytarabine-Belmed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x5 ml
Nhà sản xuất: The Belmedpreparaty RUE - CH BÊ LA RÚT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH MTV Vimepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN2-580-17

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn