CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM THIÊN PHÚC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Capulco

Capulco
Dạng bào chế: Viên đạn đặt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21587-18

Epalrest 50mg

Epalrest 50mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-678-18

Ceftriaxone sodium for intravenous infusion 1g bag

Ceftriaxone sodium for intravenous infusion 1g bag <NP> - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi x 1 bộ kít gồm 1 túi bột pha tiêm và 1 túi dung môi hòa tan
Nhà sản xuất: Nipro Pharma Corporation Odate Plant - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21700-19

Fusamix

Fusamix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đạn đặt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Lekhim-Kharkov JSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21698-19

Santekvin

Santekvin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đạn đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 3 viên
Nhà sản xuất: Lekhim-Kharkov JSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21699-19

Nanfizy

Nanfizy
Dạng bào chế: Viên đạn đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18202-14

Junyfuns

Junyfuns
Dạng bào chế: Miếng dán
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: sdk-juny-18

Bieber

Bieber - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đạn đặt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20403-17

Pagotda

Pagotda - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đạn
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20241-17

Timbov

Timbov - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 3 viên
Nhà sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19822-16

Daikyn

Daikyn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đạn đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18639-15

Farmiga

Farmiga - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đạn đặt âm đạo
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19039-15

Jinmigit

Jinmigit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Belarusian-Dutch Joint Venture Pharmland LLC - CH BÊ LA RÚT
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19038-15

Vanober

Vanober - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đạn đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Nam Thiên Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21378-18

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn